Onze zorg voor het milieu

Onze kwaliteitszorg is ook terug te vinden in onze benadering van de milieuproblematiek.
Servitex verbindt zich aangaande volgende punten :

Finish - Clean area Bestelwagen Servitex Station Riolering

Wasproducten :

Christeyns, onze partner bewaakt het wasproces binnen ons bedrijf en voldoet aan de ISO 9001:2008 en ISO14001:2004 normen inzake het milieu. Christeyns is voortdurend op zoek naar "groene" alternatieven, met behoud van de prestatie-eigenschappen van de producten.

De dosering van de wasmiddelen wordt continu door de computer bewaakt; op die manier wordt een optimaal gebruik van de wasproducten gegarandeerd.

Logo Christeyns Chemicals

Recycling :

Wij recyclen het verpakkingsafval (plastic zakken voor de vuile was, dozen,...) en ons afgeschreven textiel.

Afvalwaterbeheer :

Ons bedrijf voldoet aan de milieuwetgeving inzake afvalwaterlozing. Al onze lozingsparameters worden gecontroleerd door de Waalse Overheidsdienst.

Bovendien heeft de evolutie van de wasprocessen het door de jaren heen mogelijk gemaakt het waterverbruik aanzienlijk te verminderen.

Onze productiesite te Welkenraedt is uitgerust met een Veolia waterzuiveringsstation.

Energieverbruik :

De inspanningen die we sinds 2005 leveren, leiden ertoe dat we ons energieverbruik per behandelde eenheid met 30 % konden verminderen. (Recuperatie van de thermische energie van de uitlaatgassen, warmte-krachtkoppelingsysteem...)

Beheer van de uitlaatgassen en van het brandstofverbruik van het rollend materieel :

Om een beter beheer van de uitlaatgassen te waarborgen wordt een AD Blue -oplossing aan de brandstof toegevoegd.

Onze chauffeurs zijn opgeleid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden.

COPYRIGHT 2023 SERVITEX - Agence Web Defaweux.be

Mentions légales